Prevodi

Za tako majhen prostor, kot je slovenski, je ključna vpetost v globalne žanrske tokove. Kljub kroničnemu časovnemu zamiku se počasi, a vztrajno širi fond domače literarne produkcije, ki je dočakala prevod v tuje jezike, s pričakovano hitrejšim tempom pa raste seznam prevodov mednarodnih uspešnic v slovenščino:

Prevodi svetovne ZFF v slovenski jezik

Prevodi domače ZFF v tuje jezike