FAQ

Pogosto zastavljena vprašanja

Kakšne spremembe so dolgoročno v načrtu?

  • vsekakor izpopolnitev slovenske bibliografije ZFF, morda okvirna podžanrska in vsebinska opredelitev,
  • s seznamom prevajalcev bo še veliko dela,
  • pregled aktualnosti in ažuriranje (predvsem slovenskih) povezav,
  • razširitev na teoretske prispevke o ZF kot žanru, o njeni vlogi in potencialu v svetovni in domači književnosti,
  • natančnejši popis slovenskih znanstvenofantastičnih vsebin v drugih medijih; film, gledališče, glasba, likovna umetnost …

Do katerih sprememb verjetno ne bo nikoli prišlo?

  • komercializacije projekta,
  • sodelovanja s posamezno avtorico/avtorjem ZFF ali založbo, ki bi vodilo k izrazito nesorazmerni promociji zavoljo promocije same, ne glede na kakovost. Stran ostaja kar se da objektivna in neodvisna,
  • širitve v interaktivno spletno skupnost (obstaja jih že dovolj, z raznolikimi fokusi; ta stran bo ohranila enciklopedičen značaj).

Kakšni so pogoji pri citiranju in navajanju vsebin s tega spletnega mesta?

Vodnik je avtorsko zaščiten z licenco Creative Commons – podrobnosti lahko preberete tukaj.
Rada vidim, da me o objavi obvestite; če gre za tematsko sorodno stran že zato, da jo navedem med povezavami. Pri objavi povezave lahko po želji uporabite pasico (prenovljene bodo kmalu na voljo).

Imam željo po sodelovanju in ideje za razvoj tega spletnega mesta, ste za?

Iskreno cenim ponujeno pomoč, a zaradi številnih obveznosti, neenakomerno porazdeljenega prostega časa in spreminjajočih se idej o konceptu projekt ni zastavljen tako, da bi bilo skupinsko delo smiselna rešitev. Še naprej hvaležno sprejemam obvestila o nenavedenih dogodkih, avtorjih, prevajalcih, delih, povezavah (in tudi predloge za razvoj strani, a ne morem obljubiti njih uvedbe).

Koliko časa gre za projekt, če je za njim ena oseba?

∞. Vsaj po občutku. :)

Zakaj na družbenih omrežjih ni objav v angleščini?

Ker ste redni bralci teh kanalov predvsem govorci slovenščine. Podvajanje profilov za dvojezičnost ni smiselno, saj bralci z drugih govornih področij lahko ravno tako kliknejo na povezave, ki pogosto vodijo k vsebinam, napisanim v angleščini (ali si v primeru izjemnega interesa pomagajo z avtomatskim spletnim prevajalnikom).
Ker pa je eden Vodnikovih namenov tudi širjenje glasu o slovenski ZF v tujini, spletno stran redno in konsistentno ter v celoti (vključno s sprotnimi novicami) prevajam v angleščino – brez avtomatskega prevajalnika. :)