Literatura

Seznam objavljenih slovenskih ZFF del

Našteti so le slovenski avtorji in avtorice, ki so že objavili leposlovno ZFF delo v slovenskem jeziku, ter le s temi žanrskimi deli. Bibliografija vključuje vsa dela, ki se držijo temeljnih žanrskih zakonitosti, ne glede na kakovost. Zabeležene so vse znane objave dela. Nekateri avtorji so na seznamu dvakrat – s pravim imenom in psevdonimom, odvisno od tega, pod katerim so delo objavili.

Spisek zaenkrat zajema predvsem leposlovno prozo, a bo sčasoma bolj sistematično zajemal poezijo in druge literarne prispevke h kulturi ZFF. Vključuje tudi stripe in slikanice, hibride med literarnim in likovnim, predvsem zaradi njihove maloštevilnosti in dostopnosti prek Cobissa. Tu navajam še scenarije, snemalne knjige in druge besedilne pripomočke uprizorjenih/posnetih literarnih del, če obstaja fizičen izvod v knjižnici. Dejanske izvedbe del v drugačnih medijih so naštete na seznamu drugih oblik slovenske ZFF. Na ustreznih mestih najdete povezave na ločen seznam prevodov v tuje jezike, kjer so našteta tudi dela, prvotno napisana (samo) v tujem jeziku. Ogledate si lahko tudi galerijo naslovnic. Pripisane oznake pomenijo sledeče:

poševno – monografije (romani, zbirke zgodb ali pesmi, stripi, slikanice, scenariji)
navadno – kratke objave (zgodbe, pesmi, odlomki romanov)
ml – otroška in mladinska literatura
p – poezija
st – strip
sl – slikanica
zf – znanstvena fantastika
f – fantastika (oz. fantazija, kakor vam ljubo)
u – utopija
au – antiutopija
kp – kiberpunk
sp – steampunk
r – romantična
h – humor, satira, parodija
mf – metafizika
* – dela/pisci na robu žanra
– Vodnikov izbor

Kjer je mogoče, navajam zunanje povezave z odlomki, celotnim delom ali dodatnimi informacijami:

BBukla
BL – blog
CCOBISS
Č – članek
DdLib
E – elektronska objava
FSlovenski filmski center
I – intervju
K – (e-)knjižnica
LLocutio
MIMDb
O – ocena
PDruštvo slovenskih pisateljev
S – spletna stran
SBSlovenska biografija
WWikipedia
WKWikiknjige
WVWikivir
WVEWikiverza
Z – založba

Brskaj po začetnici priimka:
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

IZPOSTAVLJENO

Za uvodno spoznavanje slovenske ZFF priporočamo nekaj žanrskih avtoric in avtorjev, ki so v prvi vrsti vešči in kakovostni literati:

Med fantastiki izstopajo klasiki Ivan Tavčar (4000), Marjan Tomšič, Janez Mencinger (Abadon), Vladimir Levstik (Dejanje), sodobnejša Berta Bojetu in mladi Nejc Gazvoda. Veliki mojstri znanstvene fantastike različnih dob so Damir Feigel, Angelo Cerkvenik (Poslednji dnevi človeka), Miha Remec in Vid Pečjak. Slednji je tudi priznan mladinski avtor, med katerimi sicer prednjačijo še Svetlana Makarovič, Frane Milčinski, Vida Brest (Veliki čarovnik Ujtata) ter striparja Miki Muster in Tomaž Lavrič. V znanstvenofantastično obarvani poeziji je nepogrešljiv Gregor Strniša.

Spisek je sestavljen na osnovi domače biblioteke, spletnih virov, doslej objavljenih del v dostopnih e-revijah in fanzinih, Cobissa, komunikacije s posameznimi avtorji ter fizičnega brskanja po knjižnicah in arhivih:

Strokovni viri:

 • Bajt, Drago. 1980. Slovenska znanstvena fantastika: geneza in tipologija literarne zvrsti. Problemi 5–6.
 • Hladnik, Miran. 1983. Trivialna literatura, III. poglavje. Literarni leksikon 21. Ljubljana: DZS. E-vir: samozaložba, 2003. Dostopno tudi tu.
 • Kordigel Aberšek, Metka. 1994. Znanstvena fantastika. Literarni leksikon 41. Ljubljana: DZS.
 • Stražišar, Magda. 1999. Slovenska ZF v zadnjih dveh desetletjih: A-diplomsko delo. Borovnica: [M. Stražišar].
 • Zupan Sosič, Alojzija. 2001. Fantastika in sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. V Jezik in slovstvo 46 (4), 149–160. Dostopno tudi tu.

Zbirke zgodb:

 • Bajt, Drago, ur. 1985. Kako je bil rešen svet: izbor znanstvenofantastičnih novel. Knjižna zbirka Spektrum. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Gorenc, Boštjan, ur. 2010. Štiri zmajske: zmaji na potepu po Ljubljani. Knjižna zbirka žepna Beletrina. Ljubljana: Študentska založba. E-knjiga, 2012.
 • Grabnar, Boris, Branko Gradišnik, Gregor Strniša, Vid Pečjak, Franc Puncer in Drago Bajt. 1978. Mavrična krila: izbor slovenskih znanstvenofantastičnih zgodb. Knjižna zbirka Spektrum. Ljubljana: Tehniška založba.
 • Hvala, Tea. 2010. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike. Ljubljana: KUD Anarhiv. [S]
 • Ivanuša, Andrej in Bojan Ekselenski, ur. 2012. Zvezdni prah: letni zbir slovenske fikcije. Maribor: Društvo Zvezdni prah. [S O]
 • Ivanuša, Andrej in Bojan Ekselenski, ur. 2015. Zvezdni prah – druga galaksija: zbir slovenske fikcije. Maribor: ProAndy. [Z O]
 • Klančnik, Urban, ur. 2007. Singularnost: zbirka kratkih fantazijskih in znanstvenofantastičnih zgodb. Slovenj Gradec: Spirea.
 • Leskovšek, Žiga, ur. 1988. Terra almanah: izbor sodobne domače in tuje znanstveno fantastične proze. Ljubljana: Ž. Leskovšek.
 • Leskovšek, Žiga in Samo Resnik, ur. 1990. Fantazija: antologija znanstvene fantastike. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze.
 • Meserko, Bojan in Marjan Skvarča. ur. 1992. Blodnjak znanstvene fantastike: izbor slovenske znanstvenofantastične in fantastične proze. Domžale: CLIP.
 • Meserko, Bojan in Marjan Skvarča. ur. 1993. Blodnjak 2: izbor slovenske in prevedene znanstvenofantastične in fantastične proze. Ljubljana: Kiki-Keram.
 • Meserko, Bojan, ur. 2003. Blodnjak znanstvene fantastike 4: zbirka slovenske znanstvene fantastike in fantastike. Zbirka Blodnjak; Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak. [O]
 • Meserko, Bojan, ur. 2004. Blodnjak znanstvene fantastike 6: izbor slovenske in prevedene znanstvenofantastične proze. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak.
 • Pavlič, Matej in Žiga Leskovšek, ur. 1998. Vizije prihodnosti: zbirka kratkih znanstvenofantastičnih zgodb. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Strah me je: izbor znanstveno fantastičnih novel. 1962. Ljubljana: Življenje in tehnika.

Periodika:

 • e-Blodnjak: Elektronska revija za znanstveno fantastiko in fantastiko (ISSN 1581-0305; 2001–2006)
 • Jašubeg en Jered: Fanzin za fantazijo, znanstveno fantastiko in horor ter svet Drugotnosti (ISSN 1855–6434; 2008–; prej Uradni bilten Vitezov in čarovnikov)
 • Neskončnost / Ad Infinitum: Glasilo Društva ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije Prizma (ISSN 1854–5262; 2006–2009; 2013)
 • Občasnik spekulativne umetnosti in fantastike (1977–)
 • Problemi (1962-; popisani 1980: 5–6 in 1983: 9)
 • Življenje in tehnika (1952–; popisano do vključno 2010) [W]

Pomembni spletni viri:

Še čaka na popis:

 • zgodbe, objavljene v revijah Življenje in tehnika, Galaxy, Galileo, Občasnik, Nova, Problemi, Terra almanah
 • Bibliografija v slovenščini objavljenih ZF del (Društvo ljubiteljev znanstvene fantastike Nova, 1984)

Priporočam se za vsako manjkajočo informacijo ali popravek.

Trenutno: 71 avtoric + 214 avtorjev + 2 neznana, skupaj 287

Brskaj po začetnici priimka:
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Abraham, Nina

 1. Druščina prepovedanega znanja (Knjižna zbirka Mega; Murska Sobota: Franc-Franc, 2010) [C Č]
 2. Zgodba Petih narodov. Ples plamenov: prva knjiga trilogije (Bevke: Smar-team, 2010) [C Z f r]
 3. Zgodba Petih narodov. Smrt zvestobe: druga knjiga trilogije (Bevke: Smar-team, 2010) [C Z f r]
 4. Zgodba Petih narodov. Krvave prerokbe: tretja knjiga trilogije (Bevke: Smar-team, 2010) [C Z f r]

Aleksić, Jure (tudi Aleksič)

 1. Dolgo spanje (v Življenje in tehnika, letn. 43, št. 1, 1992) [C zf]
 2. Za vsesplošni blagor (v Življenje in tehnika, letn. 43, št. 2, 1992) [C zf]
 3. Dobra naložba (v Življenje in tehnika, letn. 43, št. 2, 1992) [C zf]
 4. Gerard (v Življenje in tehnika, št. 1, 1995)
 5. Milijoni svetov (v Življenje in tehnika, letn. 47, št. 9, 1996) [C]

Arhnauer Subašič, Majda (1960) [L]

 1. Poslednje spoznanje (v Singularnost, 2007) [C]
 2. Neporavnan dolg (v Zvezdni prah, 2012) [C O f]
 3. Prekletstvo svetlobe (v Jašubeg en Jered, letn. 6, št. 28, 2013) [E]
 4. Povratek k izvorni celici (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015). [C Z O]

Arlič, Nina (tudi Sever, Nina; 1977) [S]

 1. Zbirka zgodb izpod Zurnizipa ali pa kar tako (Celje: Ninovela, 2012) [C B Č f]

Artiček, Daniel (1933)

 1. Šifra D. N. 20-20: futuristični roman (Zgornja Besnica: Arceres, 2010) [C]
 2. Kozjansko morje: futuristični roman o Slivniškem jezeru (Kamnik: samozaložba, 2012) [C I1 I2 V1 V2]
 3. Kozjansko morje: Del 2, Otroci vrtalcev (Kamnik: samozaložba, 2013) [C V]
 4. Kozjansko morje: Del 3, Optična cesta (Kamnik: samozaložba, 2013) [C]

Barši Palmić, Hana

 1. Nokranka (Projekt Z domišljijo na potep; Bevke: Smar-team, 2012) [C Z f r]

Bartol, Vladimir* (1903–1967) [W Č1 Č2 Č3 Č4 Č5 V]

 1. Alamut* (Ljubljana: Modra ptica, 1938 [C Č]. Trst: Graphis, 1958 [C]. Nova obzorja, 124; Maribor: Obzorja; Koper: Lipa, 1984 [C]. Hram; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988 [C]. Ljubljana: Sanje, 2001 [C]; 2002 [C1 C2 C3 C4 C5]; 2003 [C1 C2 C3 C4]; Zbirka Vladimir Bartol, 2004 [C]; Zbirka Vladimir Bartol [C1 C2], Zbirka Kiosk [C], 2007; Zbirka Kiosk, 2010 [C B]. Sanje: Mladinska knjiga: 2002 [C]; 2003 [C1 C2]. Maribor: Ruslica, 2005 [Prevodi C E])
 2. Alamut: dramske slike* (odrska priredba Dušan Jovanović. V Gledališki list SNG Drama. Sezona 2005/06; let. 85, št. 3 in št. 16, str. 41–60; Ljubljana: Slovensko narodno gledališče Drama, 2005 [C] in 2006 [C])
 3. Al Araf*: zbirka literarnih sestavkov (Ljubljana: Modra Ptica, 1935 [C]. Sanje, 2002 [C]; 2003 [C B1 B2]; Zbirka Kiosk, 2011 [C], 2013 [B]. Zbrano delo: Knj. 1: Al Araf. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 [C S B])

Bašelj, Dominik (1989)

 1. Myra (v Singularnost, 2007) [C]

Belani, Marget (tudi Blažič, Mateja; 1977) [S Z Č]

 1. Obzidano mesto: prvi del trilogije Varuhi skrivnosti (Zbirka Srednji svet, 2010 [C B O Č]; Zbirka Žepnice; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012 [C B])
 2. Otok vračev: drugi del trilogije Varuhi skrivnosti (Zbirka Srednji svet, 2011 [C Z B]; Zbirka Žepnice; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012 [C B])

Belčič, Boštjan* [W]

 1. Skrivnost velikega brata: 24 frameov* (Koper: Libris, 2007) [C Č]

Benedičič, Jaka

 1. Brazgotine (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003) [C]

Berce, Tone

 1. Tujec (v e-Blodnjak 52, december 2004) [E]

Bešter, Franc (1957) [S]

 1. Nebeško kraljestvo (Kranj: samozaložba, 2001) [C S mf]
 2. Potovanje zavesti (Zgornja Besnica: samozaložba, 2005) [C S mf]

Bibič, Špela

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [C ♥]

Blenkuš, Rok

 1. Jutri (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992) [C]

Böhm, Jernej

 1. Na pragu večnosti (v Življenje in tehnika, 9/1991) [C]

Bojetu, Berta* (tudi Boeta; 1946–1997) [W L Č1 Č2 M]

 1. Filio ni doma: roman (Celovec: Wieser, 1990 [C]; Novo berilo/Wieser, 1997 [C]. Zbirka Slovenska zgodba, Dnevnikova knjižnica, knj. 24; Ljubljana: DZS, 2004 [C]) [Prevodi W S au]
 2. Ptičja hiša (odlomek iz romana v Primorska srečanja, letn. 19, št. 159, 1994 [C]. Celovec, Salzburg: Wieser, 1995 [C]; Novo berilo/Wieser, 1997 [C])
 3. Filio ni doma: priredba za koreodramsko ugledališčenje romana (Jonatan Šmid. Maribor: Slovensko narodno gledališče, 2000) [C]

Bolha, Tibor

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [C ♥]

Bor, Matej* (tudi Pavšič, Vladimir; 1913–1993) [W WV]

 1. Vesolje v akvariju (1955) [Č]

Bošnjak, Irenej Vid (1990)

 1. Bela (v Singularnost, 2007) [C zf]

Božič, Tim (1986?)

 1. Izpovedi klavcev in vil: Krokarjeva izpoved (v Singularnost, 2007) [C f]

Brest, Vida* (tudi Peterlin, Majda; 1925–1985) [W WV]

 1. Veliki čarovnik Ujtata (Cicbanova knjižnica; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974 [C]. Zbirka Krtek; Ljubljana, Karantanija, 2005 [C B]) [f ml]

Brežnik, Pavel (tudi Ripson, P.; 1892–1972) [W SB]

 1. Temna zvezda (Ljubljana: Vodnikova družba, 1935) [C zf]

Cerar, Franci

 1. Reklama (v Kako je bil rešen svet, 1985) [C]
 2. [Prevodi]

Cerkvenik, Angelo (1894–1981) [W]

 1. Poslednji dnevi človeka: po drugem delu Flammarionove povesti “Konec sveta” (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1931 [C].
 2. Poslednji dan (zadnje poglavje povesti Poslednji dnevi človeka): v e-Blodnjak 42, december 2003 [E])

Cundrič, Magdalena

 1. Alioth ali Rep velikega medveda (Maribor: Ved, 2015) [C zf]

Cvajnar, Špela

 1. Dobrodošla nazaj (v Neskončnost 14, 2013) [E]
 2. Kadar ti je dolgčas (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015). [C Z O]

Čerin, Boris

 1. Čas, blaznost in blodnje (samozaložba, 1980) [C]
 2. Prekletstvo dvoglavega klovna (Ljubljana: samozaložba, 1990 [C]. Ljubljana: Quark, 2003 [C B])
 3. Prišli so pome: udeležil sem se spopada Čutinov z Ostrini (Ljubljana: Quark, 2004) [C B O]

Černelč, Maks Lenart

 1. Družina W5051 (Ljubljana: samozaložba, 2015) [C Č1 Č2 zf ml]

Čibej, Barbara (tudi Chybei; 1993)

 1. Bojevnikova skrivnost (Ajdovščina: Medobčinsko društvo prijateljev mladine, 2008) [C]
 2. Arcas (Bevke: Smar-team, 2013) [C]

Čopar, Tadej

 1. Platnikov urok (Ljubljana: Karantanija, 2006) [C Z B Č]
 2. Overmanovo maščevanje (Ljubljana: Karantanija, 2008) [C Z B Č]

Črnič, Ivan

 1. Elizabeth in Oktavijan (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992) [C]

Črv–Sužnik, Mateja (1961) [W WV]

 1. Coprnička Marička in coprnica Mica (Zbirka Zalka: izvirna slovenska slikanica. Hlebce: Zala, 2010) [C WVE f ml]
 2. Pot k Posvečenim (Uročeni otok 1): fantazijska pustolovščina (in Miha Sužnik. Zbirka Zala: fantazijsko-pustolovski roman za najstnike; Hlebce: Zala, 2010) [C B f ml]
 3. Reševanje Azabele (Uročeni otok 2): fantazijska pustolovščina (in Miha Sužnik. Zbirka Zala: fantazijsko-pustolovski roman za najstnike; Hlebce: Zala, 2011) [C f ml]

Dekleva, Milan (1946) [Ws We WV Z B P]

 1. Magnetni deček (Pojdimo se gledališče; Ljubljana: Univerzum, 1983) [C WV ml]
 2. Magnetni deček; Sanje o govoreči češnji (Zbirka Mladi oder; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985) [C Wv ml]
 3. Naprej v preteklost (tipkopis, 1991 [C]. Zbirka Pisanice; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997 [C W WV]) [zf ml]
 4. Naprej v preteklost: radijska igra za otroke (s Tugom Štiglicem. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 1996) [C zf]
 5. Alica v računalniku (Zbirka Najst; Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000) [C WV f p]

Dim, Dušan* (1972) [W S P]

 1. Oprostite, vaše življenje ne obstaja (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011) [C SE B O1 O2 zf]

Dolenc, Mate (1945) [W]

 1. Vampir z Gorjancev (Nova slovenska knjiga; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 [C]. Ljubljana: Mladika, 1995 [C]. Zbirka Slovenska zgodba, knj. 12; Ljubljana: DZS, 2004 [C])
 2. Vampir z Gorjancev: scenarij za celovečerni film (1983) [C]

Dolinar, Bojan

 1. Prebujenje (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003) [C]
 2. Ljudska oblast (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003) [C]

Dolinar, Brane (tudi Demšar, Brane in Dolnik, Mir; 1928–2000)

 1. Dnevnik Jureta Novaka ali Mladi Krpani potujejo na Luno: nekoliko neverjetna zgodba, ki pa se mladim bralcem, ko bodo odrasli, ne bo zdela nič več neverjetna (Knjižica Sinjega galeba; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980) [C ml]

Dolinčar, Jože

 1. Pilotova kri (1961; v Strah me je, 1962 [C])
 2. Desetletja in sekunde (1963; v e-Blodnjak 66, april 2006 [E])
 3. Morje je nebo pod menoj (1963)

Dolnik, Mir (tudi Demar, Brane in Dolinar, Brane) [W]

 1. Dnevnik (v Življenje in tehnika, št. 10, 1995)

Drol, Jože

 1. Vesoljska kuhinja (v Kralji ulice št. 108, maj 2015, str. 10) [E zf p]

Ekselenski, Bojan [S]

 1. Vitezi & čarovniki: Indigo otroci (Ljubljana: Trubar, 2007) [C O]
 2. Vitezi in čarovniki: Prevrat (v Neskončnost, št. 6, 2007; odlomek v Jašubeg en Jered, letn. 4, št. 18, 2011) [E]
 3. Atlantis (samo odlomki v Jašubeg en Jered letn.1, št. 7 in letn. 2, št. 8, 2008; letn. 2., št. 9, 12 in 13, 2009; letn. 3, št. 15, 2010) [E]
 4. Izvršitelji namere Gospodove: Celjska vampirska večerja (samo odlomki v Jašubeg en Jered, letn. 2, št. 9, 10 in 11, 2009) [E]
 5. Vitezi in čarovniki: Zadnji boj Zeolije (v Jašubeg en Jered 20, 2011; Zbirka Fantazija; Celje, samozaložba, 2013) [C E f]
 6. Časovni kredit (v Jašubeg en Jered letn. 4, št. 21, 2011; v Neskončnost, št. 13, 2013) [E]
 7. Vitezi in čarovniki: Indigo novi svet (Zbirka Drugotnost; Maribor: Pro-Andy, 2011 [C Z]. Zbirka Fantazija; Celje: samozaložba, 2014 [C E1 E2]. Odlomka v Jašubeg en Jered, letn. 2, št. 1 in 6, 2008; št. 11, 2009) [S O f]
 8. Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti (Zbirka Drugotnost; Maribor: Pro-Andy, 2012. Odlomek v Jašubeg en Jered letn. 2, št. 11, 2009; letn. 5, št. 22 in 23, 2012) [S O f]
 9. Zvezdni otrok (v Zvezdni prah, 2012 [C O]; v Jašubeg en Jered, letn., št. 24, 2012 [E]) [zf]
 10. Srečni kredit (v Neskončnost, št. 14, 2013)
 11. Vitezi in čarovniki: Duhovi Aldeverga (v Jašubeg en Jered, letn. 4, št. 20, 2011. Zbirka Fantazija; Celje, samozaložba, 2013) [C E f]
 12. DVD življenja (v Jašubeg en Jered, letn. 6, št. 27, 2013) [E zf]
 13. Zmajska psihiatrija (v Jašubeg en Jered, letn. 6, št. 28, 2013) [E f]
 14. Vitezi in čarovniki: Vzpon indigo otrok (Zbirka Fantazija; Celje: samozaložba, 2014) [C E1 E2 f]
 15. Vitezi in čarovniki: Padec svetih (Zbirka Fantazija; Celje: samozaložba, 2016) [C E1 E2 f]

Fajt, Dejan

 1. Preoblikovalec svetov (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003) [C]
 2. Širna obzorja (v Blodnjak znanstvene fantastike 6, 2004) [C]

Feigel, Damir (tudi Feigel, Kajetan Friderik; Keber, Leopold in Koder, Lovro; 1879–1959) [W S L]

 1. Bogovi na potovanju* (1911; v e-Blodnjak 59, september 2005 [E]) [h]
 2. Pol litra vipavca: izbrane humoreske (Ljubljana: Kleinmayer & Fed. Bamberg, 1911 [C] in 1923 [C]. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1978) [h f]
 3. Elektrokephale (1920)
 4. Pasja dlaka! (Gorica: Goriška Matica, 1926) [C h]
 5. Na skriv(nost)nih tleh (Trst: Književna družba “Luč”, 1929) [C]
 6. Faraon v fraku (Trst: Edinost, 1929 [C]. Tudi v Faraon v fraku in drugi spisi, Biblioteka za pouk in zabavo, 4; Trst: Edinost, 1929 [C])
 7. Čudežno oko (Gorica: Goriška Matica, 1930) [C h]
 8. Kolumb (Trst: Tipografia Consorziale, 1932) [C h]
 9. Čarovnik brez dovoljenja (Gorizia: “Goriška Matica”, 1933) [C]
 10. (Pot) okoli sveta/8 (Gorizia: Unione Editoriale Goriziana, 1935) [C h]
 11. Supervitalin (Gorizia: Unione Editoriale Goriziana, 1939) [C h]
 12. Pol litra vipavca*: izbrane humoreske (Boris Grabnar. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1978) [C h f]
 13. Supervitalin: fantastična komedija iz starih časov: scenarij (Boris Grabnar. Ljubljana: Radiotelevizija, 1980) [C]
 14. Supervitalin: fantastična komedija iz starih časov po romanu Damira Feigla: snemalna knjiga (Boris Grabnar in Slavko Hren. Ljubljana: Radiotelevizija, Televizija, Uredništvo igranega programa, 1985) [C]
 15. Humoreske* (Idrija: Bogataj, 2009) [C h f]

Filipčič, Emil* (tudi File in Paganel, Jožef; 1951) [W WV I P]

 1. Dober robotek (v Naši razgledi, letn. 41, št. 12, 1992) [C]
 2. Dobri robotek (Ljubljana: Vitrum, 1993) [C]

Finžgar, Luka

 1. Alt (v Neskončnost, št. 13, 2013)

Flisar, Evald* (1945) [W]

Fonovič, Marko

 1. Enota 1031 (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003) [C]
 2. Ljubi svojega bližnjega (v Blodnjak znanstvene fantastike 6, 2004) [C]
 3. Izbrani (v e-Blodnjak 16, maj 2001) [E]

Frece, Matej (tudi Vladimir)

 1. Gospodar žezla (Šentjur: Literarno društvo, 2000) [C]

Frelih, Jasmin B. (1986)

 1. Na/pol (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013) [C O zf]

Furlanič, Martin

 1. Prizor (v e-Blodnjak 18, julij 2011) [E]

G., H. (tudi Volkar, Andrej; Volkar, Hrabroslav in Stritar, H. G.; 1847–1930)

 1. Dijak v Luni: satirična noveleta (Zagreb: D. Albrecht, 1871) [C h]

Gams, Matjaž

 1. Najhujša bolezen (v Življenje in tehnika, letn. 42, št. 4, 1991) [C]
 2. Nove podgane (v Življenje in tehnika, letn. 57, št. 11, 2006) [C]
 3. Romeo in Julija (v Življenje in tehnika, letn. 59, št. 5, 2008) [C]

Gazvoda, Nejc (1985) [W WV S B P I]

 1. Fasunga (Literarna zbirka Goga; Novo mesto: Goga, 2007) [C WV B]
 2. Sanjajo tisti, ki preveč spijo (Knjižna zbirka Beletrina; Ljubljana: Študentska založba, 2007) [C Z O B ♥]
 3. V petek so sporočili, da bo v nedeljo konec sveta (Knjižna zbirka Beletrina; Ljubljana: Študentska založba, 2009 [C Z O B]; 2012 [C K E])

Geršak, Borut

 1. [Prevodi]

Godec Schmidt, Jelka (1958) [W S Z]

 1. Potovalnik (Knjižnica Sinjega galeba; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012) [C B O ml]

Godnjavec, Mitja (1980) [L]

 1. Globina (v Življenje in tehnika, št. 4, 2000)

Gombač, Žiga X. (1976) [W S I1 I2]

 1. Ljubezen je povsod (v Štiri zmajske, 2010 [C]; 2012 [C K]) [ml f]
 2. Skrivnost stoletnega vetra (Knjižna zbirka Kompanjoni; Ljubljana: Mladika, 2011 [C]; 2014 [C E1 E2]) [Z B ml]
 3. Kompanjoni in bojevniki časa (Knjižna zbirka Kompanjoni; Ljubljana: Mladika, 2012 [C]; 2014 [C E1 E2]) [Z B ml zf]
 4. Živa in praBled (Živa iz muzeja; Ljubljana: Vilinia, 2012) [B Č ml zf]

Gorenc, Boštjan (tudi Pižama; 1977) [W Z Č1 Č2]

 1. Legenda o ljubljanski zmajevki (v Štiri zmajske, 2010 [C]; 2012 [C K E]) [ml f]

Gornik, Matjaž (1993) [L]

 1. Potovanja (Ljubljana: KATR, 2008)

Grabnar, Boris (1921?)

 1. Vojna tajna: znanstveno fantastična komedija (Ljubljana: Prosvetni servis, 1970) [zf]
 2. Stoletnica (v Mavrična krila, 1978) [C zf]

Gračner, Dragica

 1. (Prevodi)

Graden, Robert (tudi Skvarča, Marjan)

 1. Enost dvojnosti (v e-Blodnjak 17, junij 2001) [E]

Gradišnik, Branko (1951; tudi Paganel, Jožef) [W P S I Z]

 1. Čas (Zbirka Pota mladih; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977) [C ml]
 2. Jona (1977)
 3. Trije dnevi, ki so pretresli svet (v Mavrična krila, 1978) [C]
 4. Tuje obale, neznana morja (v Mavrična krila, 1978) [C]
 5. Na lovu, na begu (v Mavrična krila, 1978) [C]
 6. Kazen (v Mavrična krila, 1978) [C]
 7. Raziskovalec (v Mavrična krila, 1978) [C]
 8. Poizkus (v Problemi 5–6, 1980; v e-Blodnjak 44, februar 2004 [E])
 9. Zemlja zemlja zemlja (Zbirka Nova slovenska knjiga; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981) [C]
 10. Pionir časa (v Kako je bil rešen svet, 1985) [C]
 11. Povest o Ljubljani (v e-Blodnjak 50, oktober 2004) [E]
 12. Grob na dvorišču (v Objektiv, 27. 12. 2014) [E]

Grafenauer, Niko* (1940) [W WV P]

 1. Majhnica (Deteljica; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987 [C]. Kot Majhnica in Katrca Škrateljca: Planika; Ljubljana: Borec, 1987 [C]. Kot Majhnica/Pedenjhišica v Kekec, letn. 3, št. 3, november 1993 [C]. Kot Majhnica in Katrca Škrateljca v Kekec, letn. 9, št. 7, marec 2000 [C]) [f ml]

Grčar, Urša (1984)

 1. Srebrno runo (v Singularnost, 2007) [C f]

Grey, Isabella M.

 1. Vampirka (Portorož: Murano, 2011) [C1 C2 E Č r f]
 2. Novorojeni vampir (Portorož: Murano, 2012) [C Č r f]

Hiršenfelder, Ida

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [C ♥]

Horvat, Tim

 1. Iskalci izgubljenih mest. Zaklad Triglava (Ljubljana: samozaložba, 2009) [C]

Hren, Gaja [S1 S2]

 1. Frankensteini nove dobe (Ljubljana: samozaložba, 2011) [C zf]

Hribar, Janez

 1. Satanova mana (Ljubljana: samozaložba, 1993) [C zf ♥]

Hvala, Tea [S]

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [C ♥]

Ingolič, Anton* (1907–1992) [W WV]

 1. Udarna brigada: pravljica iz naših velikih dni (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1946 [C]; Moja knjižnica, letn. 2, razr. 4, knj. 4; 1967 [C]; Moja knjižnica, letn. 2, razr. 4, knj. 4; 1975 [C]. Matjaževa knjižnica; Ljubljana: Partizanska knjiga, 1973 [C]) [Prevodi ml f ♥]
 2. Udarna brigada: otroška TV nadaljevanka (Mitja Milčinski. Ljubljana: Viba film: TV Ljubljana, 1976) [C ml f]
 3. Udarna brigada: dialogi za TV nadaljevanko (Sanja Milčinski. Ljubljana: Radio televizija, Mladinska redakcija, 1977) [C ml f]

Ivanuša, Andrej (1958) [W S]

 1. Prvi jutranji vlak (v Nedeljski dnevnik, 1981)
 2. Operacija Delta (v Nedeljski dnevnik, 1981)
 3. Čudovita potovanja zajca Rona: Prva knjiga – na jug, Druga knjiga – na sever, Tretja knjiga – na zahod, Četrta knjiga – na vzhod (Zbirka Nit; Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2002 [C1 C2 C3 C4]. Maribor: Ruslica, 2008 [C E]) [S ml]
 4. Rheia (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2007 [C]. Maribor: Ruslica, 2008 [C E]) [S]
 5. Vilindar* (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2008 [C]. Maribor: Ruslica, 2008 [C]) [S]
 6. Krčma pri Saturnu (odlomki v Jašubeg en Jered 8, 2008; 9, 10, 11, 12 in 13, 2009; 14, 2010) uvodna in 5. zgodba
 7. Na Mes’cu je pristala (v Jašubeg en Jered 12, 2009) [p]
 8. Nomadi (v Jašubeg en Jered 13, 2009) [p]
 9. Dvojčka (v Jašubeg en Jered 14, 2010) [p]
 10. Svetodrev (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2011. Odlomki v Jašubeg en Jered 16, 2010; 17, 2011) [C S Z f] 1. pogl. 2. pogl.
 11. Stražarnica (v Jašubeg en Jered 25, 2012; dostopno tudi tu, 2011)
 12. Knjiga prednikov (v Jašubeg en Jered 17, 2011) [p]
 13. Naslednjih tisoč let (v Jašubeg en Jered 19, 2011) www dostopno tudi tu
 14. Poslednja Hubblova fotografija, darilo za moj rojstni dan (v Jašubeg en Jered 20, 2011; dostopno tudi tu, 2012) [zf]
 15. Na konici grajskega stolpa (v Jašubeg en Jered 20, 2011; dostopno tudi tu, 2012) [f]
 16. Petnajst-zilijonkrat (v Jašubeg en Jered 21, 2011; dostopno tudi tu, 2012) [zf]
 17. Antičlovek v antisvetu (v Jašubeg en Jered 21, 2011) [p] [zf]
 18. Uvideni svet (v Jašubeg en Jered 22, 2012) [f]
 19. Danes ni torek (v Jašubeg en Jered 23, 2012; dostopno tudi tu, 2012) [zf]
 20. Šemačkino jutro (v Jašubeg en Jered, posebna številka Eurocon, 2012) [f]
 21. Vile (v Jašubeg en Jered 24, 2012) [f]
 22. Nanah je bil zvit (v Jašubeg en Jered 24, 2012) [f]
 23. Knjiga prednikov (v Jašubeg en Jered 24, 2012) [f]
 24. Vandrovec (v Zvezdni prah, 2012) [C]
 25. Kamikaze za Kvangman (v Življenje in tehnika, letn. 66, št. 55, maj 2015, str. 75–77) [C zf]
 26. Na robu sveta: spekulativne zgodbe (Zbirka Drugotnost; Maribor: Pro-Andy, 2016) [C]

Jaklič, Josip

 1. Pantheon (1893)
 2. Merkur (v Slovenec, 1893)

Jamnik, Janez

 1. Potica in čaj (v Občasnik spekulativne umetnosti in fantastike, 1977)

Jamnik Pocajt, Tatjana

 1. Spomin na prihodnost (v Neskončnost 5, 2007)

Janežič, Tomaž [S]

 1. Neptunovo vstajenje (Ljubljana: samozaložba, 2008) [C]

Jarh, Miha

 1. Kamen (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)

Javeršek, Zulejka

 1. Pantagruel v Rožni dolini (v e-Blodnjak 59)

Jelen, Nejc

 1. Zmaj z Alfe (Zbirka Uffo; Murska Sobota: Ajda, Ibo Gomboc, 2010) [C ml]

Jenko, Metod in Hassl, Viktor

 1. Izum (Slovenske večernice, zv. 91; Celje: Družba sv. Mohorja, 1938) [C]

Jenko, Primož

 1. Beli bogovi življenja (v Življenje in tehnika, letn. 49, december 1998, str. 75) [C]
 2. Bele pege (v Blodnjak znanstvene fantastike 6, 2004) [C]
 3. Dvorec iz sanj: prvotna verzija (v e-Blodnjak 67)
 4. Ogrlica z biserom (v Življenje in tehnika, letn. 60, št. 11, november 2009, str. 7276 [C]. V Zvezdni prah, 2012 [C]) [zf]
 5. Univerzalni odstranjevalec (v Življenje in tehnika, 11/2011; v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015 [C Z O])

Jenko, Simon* (1835–1869) [W]

 1. Mikromega (dijaško glasilo Slavija, 1851) [prvo slovensko ZFF delo!]

Jerebic, Sarah

 1. Kraljestvo noči: mit postane moje življenje (Murska Sobota: samozaložba, 2011) [C f]

Jerman, Matevž

 1. Opat (v Neskončnost 1, 2006)
 2. Črepinje Xanaduja (v Neskončnost 3, 2006)
 3. Shizofrenija? (v Neskončnost 11, 2008)

Jeršek, Marjetka [S BL]

 1. Zapiski o parasvetu: odlomek iz romana (v Mentor št. 7/8, 1989, str. 284–290) [C]
 2. Smaragdno mesto (Ljubljana: Eurospekter, 1991) [C]
 3. Zapiski o Parasvetu (Šmarješke Toplice: Stella, 2009) [C]

Jesih, Milan* (1950–) [W]

Jirasek, Zvone

 1. Smet v očesu (v Življenje in tehnika, 40, št. 6, 1989, str.79–80) [C]
 2. (Prevodi)

Jukić, Boris

 1. Nekdo je igral klavir* (Zbirka Domača književnost; Murska Sobota: Pomurska založba, 1997) [C]

Kajčep, Div (1929–; tudi Pečjak, Vid) [W]

 1. Odisej se vrača (1980; v e-Blodnjak 25)
 2. Jasmina ali Helena (?; v e-Blodnjak 52)
 3. Hudičev sad (?; v e-Blodnjak 57)

Kalčič, Uroš

 1. Zadosti je dnevu njegova lastna težava (v Problemi 5–6, 1980; v e-Blodnjak 36)

Kališnik, Iris

 1. Virinski ključ (Ptuj: samozaložba, 2006) [C f]

Karlin, Alma Maksimiljana (1889–1950) [W S]

 1. Isolanthis: roman o potopu celine (Ljubljana: Sanje, zbirka Sanje, 2012. Prevodi: original v nemškem jeziku, prevedla Mateja Ajdnik Korošec) [C E f ♥]

Kavka, Nejc

 1. Spopad Frenglov (odlomek v Jašubeg en Jered 22, 2012; v Zvezdni prah, 2012 [C]) [f]
 2. Volkodlak (izključno spletna objava, 2012)

Kermauner, Aksinja (1956–) [W]

 1. Axis mundi = Os sveta: fantastični roman za mladino in odrasle (Jezero: Morfem, 2010) [C B f r]

Klančnik, Urban

 1. Kalius (Golnik: Turistika, 2004) [O Z]
 2. Droplja Krt (Slovenj Gradec: Spirea, 2005) [B Z]
 3. Geneza (Golnik: Turistika, 2005) [Z]
 4. Oko kače (?)
 5. Pet kristalov: Gospodar zmajev (?)

Kleva, Dag (1965–) [W]

 1. Kjer se cepi resničnost (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992. Prevodi)
 2. Lažno iskanje, iskanje laži (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)
 3. Paradoks Inc. (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)
 4. Inštrukcije (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)
 5. Eli, Eli … (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)
 6. Bljizgovo veliko maščevanje (v Blodnjak znanstvene fantastike 6, 2004) [C]
 7. Korektnost poslovanja (v e-Blodnjak 22)
 8. Bljizgovanje (v e-Blodnjak 55)

Kokalj, Barbara

 1. Izgubljeni v časovni zanki (Bevke: Smar-team, 2011)

Kokot, Gašper

 1. Homo mensura (v Življenje in tehnika, 6/2005)
 2. Efekt dehtečega cvetja (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O]

Kolenik, Tine

 1. Odpirači za konzerve (v Jašubeg en Jered 23, 2012; dostopno tudi tu) [sf]

Koleša, Sebastjan

 1. Sedmi svet (Domžale: Aktiva Team, 2009. E-knjiga: Ljubljana: Genija, 2012)

Koren, Majda* (1960–) [W]

Kosec, Žiga

 1. Katarza (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)

Kosmos, Iva

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [♥]

Košmrl, Anton

 1. Tretja simulacija (v Kako je bil rešen svet, 1985)

Kovač, Polonca* (1937–) [W]

 1. Vesoljsko jajce ali 1 + 1 = 5 (Ljubljana: DZS, 1985, 1988) [zf ml ♥]
 2. Težave in sporočila psička Pafija (Liščki; Ljubljana: Borec, 1986. Kurirčkove uspešnice; Ljubljana: Borec, 1988. Trepetlika; Ljubljana: Mladika, 1993. Deteljica; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002; 2011) [f ml]

Kralj, Dušan

 1. Prvo srečanje (1959)

Kralj, Tomaž

 1. Sončna zgodba (?; v e-Blodnjak 50)

Kranjc, Maja

 1. V kotu kroga (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)

Kristan, Etbin (1867–1953) [W]

 1. Pertinčarjevo pomlajenje: sanjska povest (Ljubljana: Slovenska matica, 1914)

Krkoč, Iztok

 1. Cenena zgodba (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)
 2. Dan kot vsak, samo malo bolj sončen (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)
 3. Iskanje Svete Damižane (v e-Blodnjak 67)
 4. Pravljica za Živo (v e-Blodnjak 67)

Kubo, Maks (1953–; tudi Kuščer, Samo) [W]

 1. Zimske sanje (?; v e-Blodnjak 33)
 2. Mediteranska grozljivka (?; v e-Blodnjak 51)
 3. Častilec sonca (v e-Blodnjak 63)

Kumer, Andrej

 1. Vesoljno zlo (Ljubljana: samozaložba, 2011)

Kunaver, Jurij

 1. Jojme (v Neskončnost 9, 2008)
 2. Prisrčni planet (v Neskočnost 10, 2008)
 3. Melone (v Neskončnost 11, 2008)
 4. N-ta dimenzija (v Neskončnost 12, 2009)
 5. Nocoj imam sto let (v Kralji ulice 75, september 2012)

Kuščer, Samo (1953–; tudi Kubo, Maks) [W]

 1. g. t. (v Občasnik spekulativne umetnosti in fantastike, 1977)
 2. Avantura v f-molu (v Občasnik spekulativne umetnosti in fantastike, 1977)
 3. Sabi: splet domišljijskih zgodb (Zbirka Pota mladih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983) [ml]
 4. Orinoco (v Kako je bil rešen svet, 1985)
 5. Žalostni virtuoz (v Terra almanah, 1988; v e-Blodnjak 31. Prevodi)
 6. Žalostni virtuoz in druge domišljijske zgodbe (Ljubljana: DZS, 1989)
 7. Morana (Ljubljana: Mladina film, 1993)
 8. Brbi gre po barve (Deteljica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994) [zf ml]
 9. En passant (?; v e-Blodnjak 18)
 10. Znanilci pomladi (?; v e-Blodnjak 22)
 11. Jaz sem drugačen (?; v e-Blodnjak 25)
 12. Simfonija neskončnosti (v e-Blodnjak 31)

Lah, Matjaž

 1. Gallxpollx (v Življenje in tehnika, 12/1991)

Lainšček, Feri* (1959–) [W]

 1. Namesto koga roža cveti* (Ljubljana: Prešernova družba, 1991. Murska Sobota: Franc-Franc, 2002. Maribor: Ruslica, 2005) [Z]
 2. Ki jo je megla prinesla* (Ljubljana: Prešernova družba, Vrba, 1993)
 3. Velecirkus Argo (Ljubljana: Prešernova družba, Vrba, 1996 [C]. Ljubljana: Beletrina, 2015 [C]. Zbirka eBeletrina; Ljubljana: Beletrina, 2015 [C E1 E2]) [f ml]
 4. Skarabej in vestalka: roman o plenilcih duš (Murska Sobota: Franc-Franc, 1997)
 5. Velecirkus Argo: radijska igra za otroke ([Ljubljana]: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 1999) [C]

Lajšić, Nina

Lapuh, Primož

 1. Odhod (v Neskončnost 7, 2007)
 2. Trojica (v Neskončnost 8, 2007)
 3. Nejasnosti šahovnice (v Neskončnost 11, 2008)

Lavrič, Tomaž (1964–; tudi TBC) [W]

 1. Slepo sonce (Ljubljana: Forum: Mladina, 2004) [O st ♥]
 2. Lomm (I Drevo letačev; II Otroci podrastja; III Pleme čistih ljudi) (Ljubljana: Buch, 2015) [C st zf]

Legradič, Vid

 • Novi red (v Singularnost, 2007) [S]

Lemaić, Vesna (1980–) [I 2]

 1. Lovki na občutke (v Popularne zgodbe. Ljubljana: Cankarjeva založba) [zf]
 2. Androidel (Poletje v zgodbi. Delo št. 176, 1. 8. 2009) [zf]
 3. Odlagališče (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010; e-knjiga 2011) [O1 O2 B zf]
 4. Plemenski ples (Delo, 29. 11. 2010) [E zf ♥]
 5. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [♥]

Levgart

Levstik, Vladimir* (1886–1957) [W]

 1. Dejanje (Ljubljana: Vodnikova družba, 1934. Ljubljana: Mihelač, 1992)

Ličen, Amadeja M.

 1. Nasvidenje, Veličastni svet (Ljubljana: Ved, 2008) [O]
 2. Nasvidenje, VeliČastni svet (v Neskončnost 12, 2009)
 3. Lutkar (v Jašubeg en Jered 10, 2009)
 4. Tokovanje (v Jašubeg en Jered 12, 2009)

Lorenci, Janko

 1. Potovanje k Leonardi (Ljubljana: Modrijan, 2005) [O1 O2 + prelistaj B]

Madžarevič, Tomaž

 1. Vešča (v Neskočnost 2, 2006)
 2. Kolibri (v Neskončnost 6, 2007)
 3. Angelski glas (v Neskončnost 8, 2007)
 4. Los Angeles (v Neskončnost 9, 2008)
 5. Nike (v Neskončnost 11, 2008)

Mahnič, Anton (1850–1920) [W]

 1. Indija Komandija: “listek” (Ljubljana: 1884; 1889. E-knjiga: Ljubljana: Društvo za domače raziskave, 2007. E-knjiga: Mengeš: Bird Publisher, 2011) dostopno tudi tu

Maj, Nika (1968–; tudi Vrbančič Kopač, Nataša) [Z1 Z2]

 1. Zmajev kralj (Ljubljana: Sanje, 2008) [Z B]
 2. Kdo pobija megapodgane? (Tianov čudežni svet, 1) (Ljubljana: Ved, 2010) [B ml]
 3. Lov na superkuro (Tianov čudežni svet, 2) (Ljubljana: Ved, 2010) [B ml]
 4. Skrivnostna hiša (Tianov čudežni svet, 3) (Ljubljana: Ved, 2010) [B ml]
 5. Profesor Boltežar (Tianov čudežni svet, 4) (Ljubljana: Ved, 2010) [B ml]
 6. Zelena pošast (Tianov čudežni svet, 5) (Ljubljana: Ved, 2010) [B ml]
 7. Časovni stroj (Tianov čudežni svet, 6) (Ljubljana: Ved, 2010) [B ml]
 8. Potovanje v središče galaksije (Tianov čudežni svet, 7) (Ljubljana: Ved, 2011) [B ml]
 9. Kam je izginil Tian? (Tianov čudežni svet, 8) (Ljubljana: Ved, 2011) [B ml]
 10. Zmešnjava na kvadrat (Tianov čudežni svet, 9) (Ljubljana: Ved, 2011) [B ml]
 11. Čarovnikove sanje (Tianov čudežni svet, 10) (Ljubljana: Ved, 2011) [B ml]

Majnič, Janez

 1. Anno Domini 1246 (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)
 2. Smer jugo-jugovzhod (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)

Mak, Marko

 1. Piramida faraona Amenofisa (v Problemi 5–6, 1980; e-Blodnjak 37)

Makarovič, Svetlana* (1939–) [W WV I1 I2 Č1 Č2]

 1. Kosovirja na leteči žlici (Cicibanova knjižnica; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974; 1978. Zbirka Kosovirji; Ljubljana: DZS, 1994. Zbirka Svetlanovčki; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001. Dob pri Domžalah: Miš, 2008; 2011) [WV B f ml]
 2. Kosovirja na leteči žlici: radijska igra (Počitniško popotovanje od strani do strani; Ljubljana: Radio-televizija, Uredništvo mladinskih oddaj, 1974) [f ml]
 3. Kam pa kam, kosovirja? (Cicibanova knjižnica; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. Zbirka Kosovirji; Ljubljana: DZS, 1995. Zbirka Svetlanovčki; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002) [WV f ml]
 4. Coprnica Zofka (1989. Zbirka Svetlanovčki; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995; 2001) [WV f ml]
 5. Svetlanine pravljice / Svetlana’s Fairytales (Dob pri Domžalah: Miš, 2008) [Č E B f ml ♥]

Mal, Vitan* (1946–) [W WV]

 1. Poletje v školjki* (Ljubljana: Partizanska knjga, 1986)
 2. Poletje v školjki*: fotostrip (Ljubljana: Delavska enotnost, 1986. Partizanska knjiga, 1988)

Malec, Tatjana

 1. Messierov objekt 31 (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O p]
 2. Passions (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O p]
 3. Peta dimenzija (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O p]
 4. Planet Margherita Hack (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O p]

Maležič, Andrej

 1. Resnica (v Življenje in tehnika, 9/1997)

Matalko, Goran

 1. Drok (v Življenje in tehnika, 4/1992)

Mazzini, Miha (1961–) [W S]

 1. Satanova krona (Celovec, Salzburg: Wieser, cop., 1993)
 2. Vstajenje (v Jašubeg en Jered 25, 2012) [zf]
 3. Čakajoč v Winnemucki (Jezus II) (v Zvezdni prah, 2012) [C]

Meglič, Maruša

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [♥]

Memon, Vladimir (1953–1980) [W]

 1. Potovanja (ravnine resničnosti) (v Problemi 5–6, 1980; e-Blodnjak 37)

Mencin, Tanja

 1. Viharna princesa (Varuhi, 1. del) (Sevnica: samozaložba, 2011)
 2. Enajsterica (Varuhi, 2. del) (Sevnica: samozaložba, 2011)
 3. Kriki usod (Varuhi, 3. del) (Sevnica: samozaložba, 2011)
 4. Potovanje k cilju (Varuhi, 4. del) (Sevnica: samozaložba, 2011)
 5. Vampirjeva izpoved: odlomek iz neobjavljene knjige Čarodejka (v Jašubeg en Jered 24, 2012)
 6. Dežela mnogih jezer in kamnitoglavci (v Jašubeg en Jered 26, 2012) [f]
 7. Kaznilnica Planet nič (v Zvezdni prah, 2012) [C zf]
 8. Škrlatne noči Toursa (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O]
 9. Kratka (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O p]
 10. Rekviem neznanki (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O p]
 11. Drobci raztrganega mesta (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O p]

Mencinger, Janez (1838–1912)

 1. Abadon (1893. V Izbrani spisi; Ljubljana: Matica slovenska, 1937. Maribor: Obzorja, 1980. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. V Janez Mencinger; Ljubljana: DZS, 2002. V e-Blodnjak 25-37) [WV]

Meserko, Bojan (1957–) [W]

 1. Igra in agonija (samozaložba, 1984. Ljubljana: Kiki Keram, 1998)
 2. Obrat (v Novi Razgledi, 1986; Terra almanah, 1988)
 3. Ecce Homo (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)
 4. Pošast (v Blodnjak 2, 1993)
 5. Sanjališče (Ljubljana: Kiki Keram, 1995; v e-Blodnjak 16-25)
 6. Kmečka idila: zbirka znanstvenofantastičnih in fantastičnih zgodb (Ljubljana: Kiki Keram, 1998. Prevodi)
 7. Sanjalnica (Ljubljana: Kiki Keram: Blodnjak, 2000)
 8. Smrdljivi planet (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2000)
 9. Senjalca (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2004) [B]
 10. Zgodnje zgode godijo (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2009) [B]
 11. (Prevodi)

Mikeln, Miloš (1930–) [W]

 1. Adolfa Hitlerja tretja svetovna vojna in kratki kurz vladanja za začetnike (Nova proza. Ljubljana: DZS, 1980)

Milčinski, Frane – Ježek (1914–1988) [W]

 1. Zvezdica zaspanka: pravljična igra za marionete: tekstovno gradivo (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1959. Nova Gorica: PDG, 1994. 1999) [ml]
 2. Zvezdica zaspanka (Zbirka Cicibanov vrtiljak; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992; 1993; 1995; 1997. Tudi v Zvezdica Zaspanka. Pet Pepelk. Gledališče živalskega vrta, Zbirka Mladi oder: Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. Sanjska knjigica; Ljubljana: Sanje, 2004; 2005; 2006; 2009 [tudi skrajšana izdaja]. (Prevodi) [Z Č1 Č2 B m ♥]
 3. Zvezdica Zaspanka: tekstovno gradivo (Ljubljana: RTV Slovenija, Uredništvo igranega programa, 1994) [ml]

Misic, Peter TT

 1. Polnoč upanja 8 (v Neskončnost 1, 2006)

Mlakar, Ida* (1956–) [W]

Motoviš, Gabriel

 1. Naslada (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)

Možgan, Bradimir

 1. Odpuljenost singularnosti (?; v e-Blodnjak 37)

Muck, Desa* (1955–) [W WV]

Muster, Miki (1925–) [W S I]

 1. Pot v vesolje (1954. Ljubljana: Delavska enotnost, 1988) [st]
 2. Čudežni otok (1956. Zbirka naš strip; Ljubljana: Klub devete umetnosti, 1982. Zbirka za otroke in mladino; Ljubljana: Delavska enotnost, Klub devete umetnosti, 1987. V Pustolovščine Zvitorepca, Trdonje in lakotnika, knj. 7, Zbrana dela Mikija Mustra; Ljubljana: Klub devete umetnosti, 1990. V Zelena dolina / Čudežni otok / Skok v prihodnost, Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster; Delo, 2005) [st]
 3. Na Luno (1959. Zbirka za otroke in mladino; Ljubljana: Delavska enotnost: Klub devete umetnosti, 1987. V Pustolovščine Zvitorepca, Trdonje in lakotnika, knj. 7, Zbrana dela Mikija Mustra; Ljubljana: Klub devete umetnosti, 1990. V Turki! Turki! / Na Luno, Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster; Ljubljana, Delo, 2006) [st]
 4. Obisk iz vesolja / V vesolje (1971. Zbirka za otroke in mladino; Ljubljana: Delavska enotnost: Klub devete umetnosti, 1985. V Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in lakotnika, knj. 2, Zbirka za otroke in mladino; Ljubljana: Delavska enotnost, 1987. V Trubadurji / Obisk iz vesolja, Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster; Ljubljana, Delo, 2005) [st]
 5. Skok v prihodnost (1971. Zbirka za otroke in mladino; Ljubljana: Delavska enotnost: Klub devete umetnosti, 1984. V Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in lakotnika, knj. 2, Zbirka za otroke in mladino; Ljubljana: Delavska enotnost, 1987. V Zelena dolina / Čudežni otok / Skok v prihodnost, Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster; Delo, 2005) [st ♥]

Naglič, Zlatko

 1. Cenjeni! (v Življenje in tehnika, 1/1991; v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)

Nanevska Đuričić, Natalija [I]

 1. Otroci Avalona (Bled: Ph RED, 2012) [B ml]

Ništrc, Jernej

 1. Naključje ali zloba? (v e-Blodnjak 15)

Novačan, Anton (1887–1951) [W]

 1. Nadčlovek: enodejanka (1939. Tudi v Meddobje letn. 33, št. 1/2, 1999)

Novak, Boris A.* (1953–) [W WV]

Novak, Dušan P.

 1. Čisto pravi teleban (v Življenje in tehnika, 9/1996)
 2. Reanimacija (v Vizije prihodnosti, 1998)

Novak, Franci

 1. Svetilnik (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)

Novak, Rene

 1. Popolni svet (v Neskončnost 3, 2006)

Novšak, Teja

 1. Lucky (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015). [C Z O]

Oblak, Aleš (1993–)

 1. Hiša dobrih gospodov (Bevke: Smar-team, 2011) [O f]

Oblak, Teja

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [♥]

Ogris, Mariša [S]

 1. Sence Niverona (Tržič: Avrora, 2009; odlomek v Jašubeg en Jered 13, 2009) [W B f ml]

Ornik, Sašo

Osojnik, Iztok*

 1. Svinje letijo v nebo: utopični roman (Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2012) [Z B au]

Pacher, Eva (Barbara Pešut)

 1. Čudoviti klon (Ljubljana: Študentska založba, 2005; e-knjiga, 2012) [Č1 Č2]

Paganel, Jožef (Emil Filipčič in Branko Gradišnik)

 1. Kerubini (Ljubljana: Študentski kulturni center, 1979) [f h]

Pavlovič, Dušan N.

 1. Akvarij (v Življenje in tehnika, 12/1994)
 2. Prstan (v Življenje in tehnika, 6/1996)
 3. Po admiralsko (v Življenje in tehnika, 10/1997)
 4. Arhiv s pridihom večnosti (v Življenje in tehnika, 3/1998)
 5. Reprogramiranje (v Življenje in tehnika, 3/2000)
 6. Vojaške delegacije (v Življenje in tehnika, 4/2000)
 7. Rajska večerja (v Življenje in tehnika, 2/2001)
 8. Sugestitor (v Življenje in tehnika, 4/2001)

Pečjak, Vid (1929–; tudi Kajčep, Div) [W WV]

 1. Drejček in trije Marsovčki (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1961; 1965; 1967; 1984; 1992; 2003; 2005. Ljubljana: samozaložba, 1995. Prevodi) [V m ♥]
 2. Pobegli robot (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967; 1974. Prevodi)
 3. Adam in Eva na planetu starcev (Maribor: Obzorja, 1972)
 4. Pobegli robot: glasbena pravljica (Ivo Petrić. Ljubljana: Radiotelevizija, Mladinsko glasbeno uredništvo, 1972) [ml]
 5. Roboti so med nami (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974)
 6. V krempljih čarovnice Gite (v Mavrična krila, 1978)
 7. Dan Schuss zmaguje (v Mavrična krila, 1978)
 8. Kam je izginila Ema Lauš (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. Ljubljana: DZS, 2005. V e-Blodnjak 47 – istoimenska zgodba) [WV]
 9. Pobegli robot: radijska igra (Ljubljana: Radiotelevizija, 1981)
 10. Drejček in trije Marsovčki: drama (Blaž Lukan. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1984)
 11. Božanske igre (v Fantazija, 1990; v e-Blodnjak 41)
 12. Robot druge generacije (v Vizije prihodnosti, 1998)
 13. Beg med zvezde (Radovljica: Didakta, 2004) [B O1 O2 + prelistaj]
 14. Doktor živih in mrtvih (Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2004) [O]
 15. Moja žena Iza (?; v e-Blodnjak 24)
 16. Odprte lobanje (?; v e-Blodnjak 28)
 17. Polakov pajek (?; v e-Blodnjak 50)
 18. Novo življenje (v e-Blodnjak 60)
 19. Homo telepatikus (v e-Blodnjak 65)
 20. Aleks in robot Janez (Maribor: Litera, 2007) [WV ml]
 21. Zadnji odpor ali Iskanje lepe Helene (Ljubljana: Debora, 2007)
 22. Kataklizma: Selenino maščevanje (zbirka Gen€r@cije; Ljubljana: Karantanija, 2010) [B]
 23. Trije tenorji (v Jašubeg en Jered, posebna številka Eurocon, 2012) [zf]
 24. Gospod Nikdo (v Jašubeg en Jered 24, 2012) [zf]
 25. Štampiljki (v Jašubeg en Jered 25, 2012) [zf]
 26. Kmetija 1267B (v Jašubeg en Jered 25, 2012) [zf]
 27. Vrnitev na domači svet: Podobe prihodnosti (v Jašubeg en Jered 26, 2012) [zf]
 28. Podobe iz prihodnosti (v Zvezdni prah, 2012) [C zf]
 29. (Prevodi)

Pejić, Darko

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [♥]

Perčič, Tone

 1. Harmagedon (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997)

Perme, Damjan [S]

 1. Abraham (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)
 2. Prostor za mojo glavo pdf

Peršak, Tone (1947–) [W]

 1. Hiperprostor ali izničenje sive stolpnice (v Terra almanah, 1988; e-Blodnjak 50)

Petančič, Samo (1980–) [intervju]

 1. Anor Kath – Pota magov (1. del trilogije, 2007; 12. pogl. v Neskončnost 5, 2007; 24. pogl. v Neskončnost 7, 2007) [O B f]

Petek, Milan (tudi Petek Levokov, Milan) (1960–) [S]

 1. Jutro (v Življenje in tehnika, 3/1992)
 2. Profesionalec (v Življenje in tehnika, 3/1992)
 3. Kaznovanje (v Življenje in tehnika, 9/1996)
 4. Selivci (v Vizije prihodnosti, 1998)

Pitambar Pangerc, Peter

 1. Duša (v Kralji ulice št. 58, marec 2011) [p]

Plateis, Vladimir

 1. Tehtnični terorist (izključno spletna objava, 2012) [zf]
 2. Roboexpo (v Neskončnost 13, 2013) [zf]
 3. Klic narave (izključno spletna objava, 2013) [zf]

Pleiades, Maia

 1. Poslednja bitka bogov (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2002)
 2. Otrok Nesmrtnosti (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)
 3. Dežela zlatih src (v Blodnjak znanstvene fantastike 6, 2004) [C]
 4. Elementi (samo odlomek v e-Blodnjak 28)
 5. Beli galeb: rojstvo (v e-Blodnjak 67)

Pleskovič, Miha (tudi Kane, Lucas)

 1. Verzija 3.27 (v Jašubeg en Jered 19, 2011)
 2. Konec poti? (v Zvezdni prah, 2012) [C zf]
 3. Vedno premalo časa (v Neskončnost 13, 2013)
 4. Konec poti? (v Jašubeg en Jered 13, 2013)

Podaj, Denis

 1. Vlakovodja (izključno spletna objava, 2013)
 2. Očetov meč (izključno spletna objava, 2013)
 3. Magri turnir (izključno spletna objava, 2013)

Pogorelc, Andrej

 1. Primer Kozmos (Ljubljana: samozaložba, 1998)

Ponebšek, Mihela

 1. Atlantida (Ljubljana: Vale-Novak, 1998)

Potočnik, Uroš

 1. Solffegio (v Zvezdni prah, 2012) [C zf]

Pregl, Sanja (1970–) [W]

 1. Tanaja* (Kranj: GOZD – Gorenjska založniška družba, 1996)

Prelovšek, Roman

 1. (Prevodi)

Puncer, Franc (Franjo) (1934–1994) [W]

 1. Pregnani iz raja (1968)
 2. Izgubljeni človek (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978)
 3. Izgubljeni raj (1978)
 4. Adamo (1978)
 5. Zajedavec (v Mavrična krila, 1978)
 6. Iz dnevnika Queja (v Življenje in tehnika, 6/1993)
 7. Časovna vrv (Laško, Celje: Fit Media, 1993)
 8. Opna (v Življenje in tehnika, 11/1994)
 9. Wemarus (Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1994)
 10. Opna (Maribor: Obzorja, 1995)

Pustovrh, Toni

 1. Nesmrtni vojak (v e-Blodnjak 29; Blodnjak znanstvene fantastike 6, 2004) [C]

Račel, Damijan

 1. Prigode v Dupleku (izključno spletna objava, 2013)

Rajšel, Oneya B.

 1. Mavrično leto 2013/3013 (v Zvezdni prah, 2012) [C]

Rakovec, Andrej

 1. Vizija (v Življenje in tehnika, 6/2000)
 2. Strah (v Življenje in tehnika, 3/2004)

Rakuša, Denis

 1. Na lovu (v Problemi, 9, 1983)
 2. Križ na čistini (v Življenje in tehnika, 4/1989; v e-Blodnjak 62)
 3. (Prevodi)

Rehar, Radivoj (1894–1969) [W]

 1. Popotovanje po zvezdi Večernici (Ljubljana: tiskarna Merkur, 1931)

Remec, Miha (1928–) [W S1 S2]

 1. Pripovedke iz Zmajskega gradu (Maribor: Obzorja, 1957) [S f ml]
 2. Kamen resnice: slovenske izvirne pravljice (Maribor: Založba Obzorja, 1959) [S]
 3. Srečni zmaji* (1962) [S]
 4. Votlina ali noč med novoslovenskimi polharji (Maribor: Obzorja, 1977) [S]
 5. Kuga plastionska: domišljijska žalošaloigra* (1994) [au S]
 6. Prepoznavanje ali bele vdove črni čas: znanstveno fantastični roman (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980) [S]
 7. Iksion ali beg iz prikazovalnice (Murska Sobota: Pomurska založba, 1981. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016 [C E].) [S zf]
 8. Mana – Časovni zapiski časnikarja Jurija Jereba (Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1985) [S]
 9. Lovec in Nečista hči (Zbirka Vrba. Ljubljana: Prešernova družba, 1987. Prevodi) [S]
 10. Pomnik za Evridiko (V Likovne besede, 1986; v Terra almanah, 1988. Prevodi)
 11. Kodeljica v vesolju (Zbirka Mala slikanica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989) [S zf ml]
 12. Zelena zaveza: političnofantastični roman (Ljubljana: Borec, 1989. Odlomek v Dialogi 25, št. 3/4, 1989) [S]
 13. Dromidska podoba (v Fantazija, 1990. Prevodi)
 14. Zapiski odposlanca Zemlje (Ljubljana: Prešernova družba, 1991) [S]
 15. Astralni svetilniki: izbor znanstvenofantastičnih zgodb (Ljubljana: Kiki Keram, 1993) [S]
 16. Dedna straža (v Blodnjak 2, 1993)
 17. Na robu sonca: televizijska igra (v Revija SRP 7/8, 1995) [S]
 18. Oznanjenje (v Revija SRP 9/10, 1995) v bohoričici
 19. Trapanske kronografije (roman v Podlistkih NeDela, 1995–1997) [S]
 20. Odklon (v Vizije prihodnosti, 1998)
 21. Iksia ali slovo živostrojnega človeka (Maribor: Obzorja, 2001. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016 [C1 C2 E]. Tudi v e-Blodnjak 53) [S zf]
 22. Iks ali velika samota Noetove barke (Knjižna zbirka Piramida. Maribor: Litera, 2006. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016 [C E]. Odlomka v Neskončnost 1 in 2, 2006) [S B zf]
 23. Omarnik (Ljubljana: Rokus Klett, 2006; tudi v e-Blodnjak 21)
 24. Ostrostrelka ali Romanje v Tibetijo (Slovenj Gradec: Spirea, 2008. Odlomek v Neskončnost 7, 2007) [S Z O]
 25. Lunotožje (odlomek v e-Blodnjak 16)
 26. Veter in kraljevič v papirnatem čolničku (v Jašubeg en Jered 12, 2009)
 27. Mitrejin koder ali Časovna struna v Petoviono (Ljubljana: Študentska založba, 2011) [S O B]
 28. (Prevodi)

Resnik, Branka

 1. Otrok teme (v Neskončnost 2, 2006)
 2. št. 1497 (v Neskončnost 8, 2007)

Resnik, Samo

 1. Simfonija neskončnosti (v Življenje in tehnika, 1980; v Terra almanah, 1988)
 2. Zvezde in smetišča (1981)
 3. Bojevniki (v Časopis za kritiko znanosti št. 128/129 (3/4), 1990; v Fantazija, 1990)
 4. Čakanje (v Mentor št. 5, 1990; v Življenje in tehnika 6/1990; v e-Blodnjak 52)
 5. Z veseljem sporočam, da entropijski zakon ne drži vselej (v Življenje in tehnika, 4/1991)
 6. Igra, kot se jih ljudje gredo (v 2000 št. 115/116, 1999 ter št. 168/169/170, 2004; v Neskončnost 4, 2006)

Rhaegar

 1. Lucia (v Neskončnost 13, 2013)

Ribarič, Vladimir (1928–2002)

 1. Ikarus leti v vesolje (Ljubljana: Prešernova družba, 1973)

Ripson, P. (tudi Brežnik, Pavel)

 1. Marsove skrivnosti (Ljubljana: Merkur, 1935)

Robnik, Jasmina

Rodošek, Edo (1932–)

 1. Perfektni dom (v Življenje in tehnika, 4/1997)
 2. Čar iskanja: fantastične in znanstveno fantastične zgodbe (Ljubljana: FRST-Z, 1997)
 3. Temna stran vesolja: fantastične in znanstveno fantastične zgodbe (Domžale: Clip, 1997)
 4. Prihod (v Vizije prihodnosti, 1998)
 5. Sence neznanega (Zbirka Albatros. Ljubljana: Karantanija, 1998) [ml]
 6. Darilo (v Življenje in tehnika, 6/1999)
 7. Geneza (Zbirka Albatros. Ljubljana: Karantanija, 2000) [ml]
 8. Nauči me sanjati: fantastične in znanstveno-fantastične zgodbe (Ljubljana, Domžale: Clip, 2000)
 9. Obračun (Zbirka Albatros. Ljubljana: Karantanija, 2000) [ml]
 10. Spokojni svet (Zbirka Albatros. Ljubljana: Karantanija, 2000) [ml]
 11. Rezervat (v Življenje in tehnika, 1/2001)
 12. Pravici je zadoščeno (Zbirka Albatros. Ljubljana: Karantanija, 2001) [B zf ml]
 13. Feniks, mogoče (Ljubljana: Magnolija, 2001)
 14. Dolgo iskanje (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2002)
 15. Onstran zaznave: znanstvenofantastična kratka proza (Ljubljana: Tuma, 2003) [B]
 16. Skoraj enaki (Zbirka Albartos. Ljubljana, Karantanija, 2003) [O B zf ml]
 17. Močvara: znanstveno-fantastični roman (Domžale: Clip, 2005) [B zf]
 18. Neločljiva dvojica: znanstveno fantastični roman (Ljubljana: Jutro, 2005) [O B zf]
 19. Odmev tišine: zbirka znanstveno fantastičnih zgodb (Ljubljana: Jutro, 2007)
 20. Strašigrad (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2008)
 21. Cirkus (v Jašubeg en Jered 24, 2012) [f]
 22. Edino prava resnica (v Jašubeg en Jered 24, 2012) [p f]
 23. Vesoljska sfinga (v Zvezdni prah, 2012) [C zf]

Roš, Milivoj Miki

 1. Vrnitev iz večnosti: roman o zadnji ljubezni (Murska Sobota: ZKD, Maribor: Študentska založba Litera, 2004) [B]

Rotner, Miran

 1. Vesoljski glumači (v Nedeljski dnevnik, 1979; Terra almanah, 1988)
 2. Odhajam, Tonita! (v Kako je bil rešen svet, 1985)
 3. Inšpektor (v Življenje in tehnika št. 5, 1989; v e-Blodnjak 58)

Rozman Roza, Andrej* (1955–) [W]

 1. Skrivnost špurkov (Pisanice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997) [zf ml]

Rozman, Smiljan

 1. Leteči krožnik: povest (Ljubljana: Prešernova družba, 1976)

Rudolf, Franček* (1944–) [W]

 1. Močvirja (v e-Blodnjak 57)
 2. Zvezde (v e-Blodnjak 61 in 64)

Rupel, Dimitrij (1946–) [W]

 1. Čas v njej rabelj hudi ali kako strašno kaznujejo slovenske pisatelje: znanstveno – literarno – fantastični roman (Maribor: Obzorja, 1974)

Sancin, Erik

 1. Dvigalo (Bevke: Smar-team, 2008) [C Z S]

Seketin, Marko

 1. Vsak otrok ima svojega zaspančka (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)

Sever, Nina (1977–; tudi Arlič, Nina)

 1. Zbirka zgodb izpod Zurnizipa ali pa kar tako (Celje: Ninovela, 2012) [B Č f]

Sieberer, Rok – Kuri (1965–) [W]

 1. Jessijeve zgodbe: futuristični roman (Ljubljana: Forum, 1996)
 2. Zgodba Frenka Nissana: futuristični roman (Ljubljana: Forum, 2002)
 3. Sherryjina zgodba: futuristični roman (Ljubljana: Strip Core/Forum, 2004)

Simeršek, Darko

 1. Fragment (v Življenje in tehnika, 4/2006)
 2. Riiingov blog (v Življenje in tehnika, 2/2008)

Simonović, Veseljko V.

 1. Tisto poletje (v Nedeljski dnevnik, 1979; v Terra almanah, 1988; v e-Blodnjak 55)
 2. Preboj pri Kobaridu (v Kako je bil rešen svet, 1985)
 3. Kdaj pa je kak krožnik letel? (v Fantazija, 1990; v e-Blodnjak 55)
 4. Ni reklo “cvrrrrc”! (v Fantazija, 1990)
 5. 000-001-100-000 (v Fantazija, 1990; v e-Blodnjak 19)
 6. Zelo radioaktivna zgodba (v Problemi 5–6, 1980; v e-Blodnjak 50)

Sinanović, Muanis

Sirako, Mara R. (tudi Barić Bizjak, Ruža M.)

 1. Dangober: Spopad pri Opozorilniku (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2009, odlomek v Jašubeg en Jered 9, 2009) [O]
 2. Dangober 2 (samo odlomek v Jašubeg en Jered 15 in 16, 2010)
 3. Mag in Mafalda (samo odlomek v Jašubeg en Jered 22, 2012) [f]

Sitar, Sandi (1937–) [W]

 1. Zakopano v granitu (1981; v e-Blodnjak 52)
 2. Vesoljska štafeta (v Kako je bil rešen svet, 1985) [C]
 3. Predlog za rešitev s Titanica (?; v e-Blodnjak 50)

Sivec, Ivan (1949–) [W S B]

 1. Mački v vesolju (1978)
 2. Pika in hišni robot xy-13 (Ljubljana: Karantanija, 2007) [WV]
 3. Počitnice na Marsu (Zbirka Krtek; Ljubljana: Karantanija, 2008) [WV]

Skvarča, Marjan (tudi Graden, Robert)

 1. Divertimento v D-duru (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992; e-Blodnjak 31)

Slaček, Eva

 1. Turbobožiček (v Življenje in tehnika, 12/2008)

Slana, Marinka

 1. Jantar in Adena (Šmarješke Toplice: Stella, 2004) odlomek
 2. Jantar in Adena 2 (Šmarješke Toplice: Stella, ?) odlomek
 3. Kresnik (Šmarješke Toplice: Stella, 2004)

Slokan, Borut

 1. Kjer hiša mojega stoji očeta (v Superpip, 1981; v Terra almanah, 1988; v e-Blodnjak 55)

Smerdelj, Nataša

 1. Ruah (v e-Blodnjak 39)

Snoj, Jože* (1934–) [W]

 1. Avtomoto mravlje (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975; 1981) [f ml]

Snorkelj, Filip D.

 1. Polet raziskovalnega značaja (v e-Blodnjak 47)

Starc, Robert

 1. Zaporedje (v Življenje in tehnika, 9/1997)
 2. Zvonec (v Življenje in tehnika, 10/1997)

Stritar, Josip* (1836–1923) [W]

 1. Deveta dežela (1878. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986)

Strniša, Gregor (1930–1987) [W Č1 Č2]

 1. Mozaiki (Koper: Lipa, 1959) [p]
 2. Odisej (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1963) [p]
 3. Zvezde (Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965. Prevodi) [p]
 4. Želod (Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972) [p]
 5. Oko: oris transcedentalne logike (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974) [O p]
 6. Jajce: slikanica o laži: satira menippea (Maribor: Obzorja, 1975) [p]
 7. Škarje: zgodba o času: satira menippea (Maribor: Obzorja, 1975) [p]
 8. Mavrična krila (v Mavrična krila, 1978)
 9. Steklenica vode (v Mavrična krila, 1978)
 10. Vesolje (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983; 2005. Pesem Vesolje v Sodobnost 12, 1977. Prevodi) [p] pesem
 11. Razbojniki z Marsa (Deteljica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993) [zf ml]
 12. Zemlja pleše [p/popevka]
 13. Orion [p/popevka]
 14. Zbrane pesmi (Ljubljana: Študentska založba, 2007) [p ♥]

Suhodolčan, Leopold (1928–1980) [W]

 1. Stopinje po zraku in kako sta jih odkrila Naočnik in Očalnik, mojstra med detektivi (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977; 1979) [♥]

Sukič, Nataša [I]

 1. Otroci nočnih rož (Ljubljana: ŠKUC, 2008) [O I B ♥]
 2. Molji živijo v prahu (Ljubljana: ŠKUC, 2010) [I O1 O2 O3 B ♥]

Ščurk, Andrej

 1. Dokler bo barva polti važnejša od barve oči, bo vojna (v Občasnik spekulativne umetnosti in fantastike, 1977)

Šegatin, Miomira

Šinkovec, Matjaž

 1. (Prevodi)

Škerbinek, Aleš [W]

 1. Dolgo pričakovani obisk (v Neskončnost 13, 2013; dostopno tudi tu, 2011)

Šorgo, Andrej

 1. Življenje pred življenjem (v Življenje in tehnika, 10/1997)

Šorli, Ivo (1877–1958) [W]

 1. V deželi Čirimurcev (Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1922. Ljubljana: Karantanija: 1994)

Štampe Žmavc, Bina* (1951–) [W]

 1. Ure Kralja Mina (Maribor: Lutkovno gledališče, 1996. Deteljica; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996) [f ml]
 2. Ure Kralja Mina: radijska igra za otroke (Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 1996; 1997) [f ml]
 3. Ure Kralja Mina: igrica o kralju in času v treh dejanjih (Zbirka Zvezdni prah. Grosuplje: Mondena, 2000). [f ml]

Štefan, Anja* (1969–) [W]

Štrancar, Matjaž*

 1. Modra droga in druge zgodbe (Ljubljana: Štrancar.com, 2012; odlomek v Jašubeg en Jered 26, 2012)

Šubic, Simon

 1. Pogubni malik sveta (1893)

Šušteršič, Andrej

 1. Zadnji izlet (?; v e-Blodnjak 52)

Švagelj, Boris

 1. Včasih bi rekel (v e-Blodnjak 41)
 2. Inšpektor Bunka (samo poglavja v e-Blodnjak 56, 57, 58 [skupinski projekt], 60, 61 in 67)

Taiyo

 1. Tema (v Ad Infinitum 0, 2006)

Tavčar, Ivan* (1851–1923) [W]

 1. 4000: času primerna povest iz prihodnjih dob: po vzorih dr. Ničmaha napisal dr. Nevesekdo (Ljubljana, 1891. V Povesti; Ljubljana, 1896-1902. V Tavčarjevih zbranih spisov IV. zvezek; Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1926. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1948. V Zbrano delo, Knj. 4; Ljubljana: DZS, 1955; 1966. Ljubljana: DZS, 1966. Ljubljana: Karantanija, 1996. E-knjiga: Mengeš: Bird Publisher, 2011. E-knjiga: Ljubljana: Genija, 2012) [WV ♥]

Tavčar, Mitja

 1. Kabina nič (1961; v Strah me je, 1962)

Tomažin, Gregor

 1. Izolacija (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)

Tomc, Gregor

 1. (Prevodi)

Tomšič, Frane (France) (1925–) [W S]

 1. Potop (v Primorska srečanja št. 103, 1990)
 2. Klavzura: odlomek iz romana Potop (v Primorska srečanja št. 121/122, 1991)
 3. Potres: odlomek iz romana Potop (v Primorska srečanja št. 127, 1991)
 4. Zrcalo (Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1992)
 5. Potop: odlomek iz znanstvenofantastičnega romana (v Primorska srečanja št. 148, 1993)
 6. In če ni strah, kaj potem?: odlomek iz znanstveno fantastičnega romana Potop (v Dialogi, 29, št. 6/7, 1993)
 7. Prikazen: odlomek iz znanstveno fantastičnega romana Potop (v Jadranski koledar, 1994)
 8. Potop: tretje stoletje kibernetične ere (Zbirka Na krilih domišljije, knj. 4. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1994)

Tomšič, Marjan (1939–) [W BL]

 1. Noč je moja, dan je tvoj: istrske štorije* (Zbirka Glasovi; Ljubljana: Kmečki glas, 1989) [C f]
 2. Štiglica: drama (1973. Ljubljana: Radiotelevizija, uredništvo igranega programa, 1989) [C]
 3. Spopad (v Kako je bil rešen svet, 1985)
 4. Óštrigéca* (Ljubljana: Mladika, 1991. Prevodi) [C ♥]
 5. Zrno od frmentona* (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993. Ljubljana: DZS, 2004) [C]
 6. Veter večnosti (Zbirka Spektrum; Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2003) [C]
 7. Uroki polne lune, trilogija (Ljubljana: Študentska založba, zv. 1: 2008, zv. 2: 2009, zv. 3: 2013 [C]. E-knjiga: 2012 [C E1 E2]. Uroki polne lune: odlomek v Primorska srečanja: revija za družboslovje in kulturo, letn. 30, št. 300, 2006 [C]. Pravljica: odlomek v Dialogi 25, št. 5/6, 1989) [B1 B2 f]

Toporiš, Ivan

 1. Arheološko predavanje leta 5000 (1892)

Tratnjak, Mladen

 1. Skrivnost neopazne galaksije (Šmarješke Toplice: Stella, 2004) odlomek
 2. Observatorij 775 (Šmarješke Toplice: Stella, 2006) odlomek

Trdina, Janez* (1830–1905) [W]

 1. Razodetje (1888)

Tudor, Doris

 1. Nestor: več kot eno življenje (Kranj: samozaložba, 2005)

Valenčič, Matjaž

 1. Nekje pa se nekaj tiho smehlja … (v Občasnik spekulativne umetnosti in fantastike, 1977)

Vatovec, Marko

 1. Omega je moj prijatelj (izključno spletna objava, 2011)

Vavpotič, Martin [blog]

 1. Dogodivščine Suike tima (Komenda; Moste: Osnovna šola, 1997) [zf]
 2. Pragozd (2001) [sp]
 3. Lovci (v Blodnjak znanstvene fantastike 6, 2004) [C] dostopno tudi tu
 4. Ječa (v e-Blodnjak 39) dostopno tudi tu
 5. Čez veliko zahodno morje (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2005)
 6. Bojevnik urnega mehanizma (v Jašubeg en Jered, posebna številka Eurocon, 2012; v Neskončnost 13, 2013. Prevodi: original v angleškem jeziku)

Vidic, Urša

 1. Mimikrija (v Fae Visions of the Mediterranean, Futurefire.net Publishing, 2016. Prevodi) [Z]

Vidmar, Matija

 1. Na večerjo k Mimantu (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)

Vidmar, Viljem

 1. Trepet senc na vetru (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)
 2. Čakalec (v Blodnjak 2, 1993)

Višnovec, Boris avtobiograf. serija

 1. Polet vesoljske ladje Primus: radio drama (Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 1992) [zf]
 2. Ljubezenska pesem planeta Zemlje (v Revija SRP št. 27/28, letn. 6, 1998) [zf] dostopno tudi tu
 3. Oko vesolja (v Revija SRP št. 37/38, letn. 8, 2000) [zf] dostopno tudi tu
 4. Polet (v Revija SRP št. 37/38, letn. 8, 2000. Prevodi) [zf] dostopno tudi tu
 5. Polet vesoljske ladje Primus (Ljubljana: Somaru, 2010) [B zf]
 6. Tujec na krovu (Ljubljana: Somaru, 2011) [B zf]
 7. Lovci na sanje: kratke zgodbe: znanstvena fantastika (Ljubljana: Buča, 2015) [C zf]

Vitas, Marko

 1. 2084: Spomin na “1984” (Borovnica: samozaložba, 2012) [Č au]
 2. Pluton AI (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O]

Vokač, Zlata*

 1. Vesele zgodbe o vampirjih (Šentilj: Založba Aristej, 1994) [f]

Volavšek, Timotej

Volkar, Andrej (1847–1930; tudi Stritar, H. G.)

 1. Dijak v Luni: satirična noveleta (Zagreb: D. Albrecht, 1871)

Vrabič, Aleš

 1. Resnične sanje (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)

Vrbančič Kopač, Nataša (1968–; tudi Maj, Nika) [Z1 Z2]

 1. Generator knjig (Ljubljana: Ved, 2007, 1. del trilogije Skrivnost doline okamenelih zmajev) [B]
 2. Zmajev tempelj (Ljubljana: Ved, 2007, 2. del trilogije Skrivnost doline okamenelih zmajev) [B]
 3. Bitka za Erno (Ljubljana: Ved, 2008, 3. del trilogije Skrivnost doline okamenelih zmajev) [B O trilogije]

Vresnik, Primož

 1. Beli parnik sredi dravskih valov (v Blodnjak znanstvene fantastike 4, 2003)

Vresnik, Samo

Vrhovec, Iztok*

 1. Veliki mojster magnetov (Ljubljana: Ved, 2012) [Z B ml]

Vuga, Gregor

 1. Kronike iz Citadele (v Ad Infinitum 0, 2006)
 2. Kronike iz Citadele II (v Neskončnost 4, 2006)

Zabret, Valerija

Zagoričnik, Egist

Zajc, Danijela

 1. Svetovi drugih: zgodbe z delavnic skupinskega pisanja feministične in kvirovske znanstvene fantastike (Ljubljana: KUD Anarhiv, 2010) [♥]

Zajc, Lenart (1967–) [W]

 1. Hevimetal (Ljubljana: Tuma, 2004) [O1 O2 B]

Zlobec, Jaša L. (1951–) [W]

 1. Če … (v Dialogi, 1984; v Terra almanah, 1988; v e-Blodnjak 55)
 2. Terrocentrizem (v e-Blodnjak 50. Prevodi)
 3. (Prevodi)

Zobavnik, Igor

 1. Svetilničar (Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2004)

Zupan, Vitomil* (1914–1987; tudi Langus) [W]

 1. Potovanje v tisočera mesta (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1956; 1983; zbirka Sinjega galeba, 2012) [W B f ml ♥]
 2. Trije konji (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970) [f ml]

Zupanc, Peter

 1. Intervali prebujanja (v Blodnjak znanstvene fantastike, 1992)

Žabot, Vlado* (1958–) [W]

 1. Volčje noči (Zbirka Domača književnost. Murska Sobota: Pomurska založba, 1996. Zbirka Slovenska zgodba: dnevnikova knjižica, knj. 4; Ljubljana: DZS, 2004. Odlomek v Sodobnost št. 5, 1996) [B]

Žagar, Dejan

 1. Današnji dan (izključno spletna objava, 2011)
 2. Svan (izključno spletna objava, 2011)

Žganjer, Branimir (1919–1999) [W]

 1. Natančno tri dni zamude (Zagreb: samozaložba, 1967)

Žigon, Žiga

 1. Beluge (e-knjiga: Maribor: DigitPen, 2013) [Z zf]

Žorž, Danila (1979–) [W]

 1. Časovni popotnik (1996; v Fontana, št. 31/32, 2000) [WV ml]
 2. Poskus (Ljubljana: Karantanija, 2000) [ml]
 3. Izkop (Zbirka Najhit: zbirka uspešnic za najstnike; Ljubljana: Karantanija, 2005) [ml]
 4. Primer neznanega letečega predmeta (Zbirka Najhit: zbirka uspešnic za najstnike; Ljubljana: Karantanija, 2009) [Z B ml]
 5. Proces (v Zvezdni prah – druga galaksija, 2015) [C Z O]

Župan, Miran

 1. (Prevodi)